RT SolarSentinel - шаблон joomla Mp3
zaterdag, oktober 20, 2018
   
Text Size
Basic Image change Pasterkamp Consultancy

NEN 3140 Keurmeester

Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. [Artikel 7.4a lid 3]

In de norm NEN 3140 is vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig geinspecteerd dienen te worden. Aan deze inspectie worden de volgende eisen gesteld;

  • Een visuele controle.
  • Een controle door meting of beproeving.
  • Een registratie moet worden bijgehouden.
  • De inspectie moet aantoonbaar zijn.
  • Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruikengereedschap veilig is.
  • Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen is een wettelijke verplichting sinds 1998
  • Ook in de VCA checklijst is de jaarlijke keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines opgenomen.
  • De NEN 3140 keurmeester mag zelfstandig keuringen verrichten aan elektrisch (hand)gereedschappen en elektrisch vast opgestelde (400V) machines uit voeren.

 

Tarieven voor het keuren van (hand) gereedschappen

 

230/400V gereedschap/apparatuur € 8,00 per stuk
230/400 Volt gereedschap/apparatuur aangesloten op het lichtnet € 8,00 per stuk
230/400 Volt haspels/verlengsnoeren tot 50 mtr € 8,00 per stuk
Vervangen van aansluitsnoeren gereedschap/apparatuur € 15,00 per stuk
Reparaties van gereedschap/apparatuur uurtarief € 45,-- per uur
Tarief voorrijkosten per kilometer, bij keuring op locatie (buiten 8321,8322) € 0,50
Compleet dagtarief, op locatie (max 12 apparaten, uitsluitend keuren) € 150,--

Minimaal factuurbedrag per keuring is € 45,--

* Uiteraard zijn deze tarieven, exclusief BTW.


Bel 06-22 696 574, voor het maken van een afspraak die past bij uw agenda.

Wij berekenen de gebruikte matrialen, zoals snoeren en onderdelen aan u door.

De prijzen die wij hiervoor rekenen zijn marktconform.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de test certificaten, rapportage, cd-rom en identificatie stickers.

 

Tarieflijst boetes Inspectie SZW (Arbeidsinspectie).

Veilige arbeidsmiddelen is waarom het moet gaan. Toch zijn er enkele werkgevers die zich pas laten overtuigen op basis van boetebedragen.

Als een werkgever de arbeidsmiddelen niet NEN gekeurd heeft, dan staat hiervoor een boete van 3000 Euro.

Bij een herhaling en een 2e herhaling: 6000 respectievelijk 9000 Euro.

In het geval van een ongeluk met dodelijke afloop bedraagt het boetebedrag 15.000 Euro.

 

 

Mijn Tweet's

Contact

Pasterkamp-Consultancy

Albert Pasterkamp

Erkend geregistreed Veiligheidskundige

Lacon 11
8321 SV Urk
 
T: 0527-687630
F: 0527-687631
M: 0622-696574
 
BTW:   NL138384460B02
KvK:    59199229

Advertentie

Verse vis te koop

Login Form