RT SolarSentinel - шаблон joomla Mp3
zaterdag, oktober 20, 2018
   
Text Size
Basic Image change Pasterkamp Consultancy

Uw verplichtingen als werkgever

De Arbowet kent voor de werkgever veel verplichtingen waarvan onderstaand de belangrijkste zijn weergegeven:

 •     Een Risico-Inventarisatie en -evaluatie inclusief Plan van Aanpak opstellen.
 •     Het Plan van Aanpak ten uitvoer brengen.
 •     Jaarlijks een voortgangsrapportage opstellen en deze intern communiceren.
 •     Een of meer preventiemedewerkers aanstellen (zoals bepaald in de RIE).
 •     U laten bijstaan door een of meer deskundigen die zorg dragen voor specifieke arbotaken:
      maatwerkregeling of vangnetregeling (arbodienst)
 •     Arbobeleid opstellen, inclusief rookbeleid, beleid (seksuele)intimidatie, discriminatie, geweld, etc...
 •     Uw BHV organiseren (zoals bepaald in de RIE).
 •     Verzuimbegeleiding en reintegratie organiseren.
 •     Voorlichting en instructie te geven.
 •     Toezicht houden en sancties opleggen bij het niet naleven van afspraken.
 •     Veilige bedrijfsmiddelen ter beschikking stellen.
 •     Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) inclusief instructie ter beschikking stellen.
 •     Gevaarlijke stoffen inventariseren en medewerkers hierover voorlichten
 •     De arbeidsinspectie toegang verlenen als zij onaangekondigd aanbellen…

Uw vraag beantwoorden wij graag.
Uw naam
Invalid Input
Telefoonnummer (*)
Invalid Input
E-Mail (*)
Invalid Input
stel hier uw vraag (*)
Invalid Input
voer hier de code in voer hier de code in
  Refresh
Invalid Input
  

Mijn Tweet's

Contact

Pasterkamp-Consultancy

Albert Pasterkamp

Erkend geregistreed Veiligheidskundige

Lacon 11
8321 SV Urk
 
T: 0527-687630
F: 0527-687631
M: 0622-696574
 
BTW:   NL138384460B02
KvK:    59199229

Advertentie

Verse vis te koop

Werkelijke kengetallen

2 miljoen dodelijke ongevallen op het werk per jaar

270 miljoen ongelukken op het werk per jaar

160 miljoen zieken op het werk per jaar

1 ongeval / ziekte kost u als bedrijf tenminste € 6.000,-- per persoon !!!

Investeren in de veiligheid van en voor uw werknemers levert dus geld op!

Login Form