RT SolarSentinel - шаблон joomla Mp3
zaterdag, oktober 20, 2018
   
Text Size
Basic Image change Pasterkamp Consultancy

De preventiemedewerker

Sinds 1 juli 2005 is elke werkgever die meer dan 25 werknemers heeft, verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Is het bedrijf kleiner dan kan de werkgever zelf deze taken op zich nemen.

De preventiemedewerker krijgt in de Arbowet (artikel 13) geen concrete opdrachten of taken.
De wet geeft wel drie aandachtsgebieden die voor het uitoefenen van de taak handig zijn om te weten.
Het gaat hierbij om het meewerken aan en uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het adviseren van onder meer de ondernemingsraad (OR), en het uitvoeren van arbo-maatregelen.

RI&E

De betrokkenheid van de preventiemedewerker bij de RI&E is essentieel: de RI&E is basis voor zo goed als alle besluiten op het vlak van arbo. De concrete rol die de preventiemedewerker bij de RI&E kan hebben, hangt af van zijn deskundigheid. De ene preventiemedewerker coo"rdineert en zet een stuurgroep op om deze te begeleiden, de ander doet ook rondgangen en audits. De preventiemedewerker dient wel precies te weten waaraan de RI&E wettelijk moet voldoen (Arbowet, artikel 5), en of deze goed past bij de organisatie. Hij moet projectmatig en resultaatgericht kunnen werken, de RI&E monitoren en erover rapporteren naar het management. Als het gaat om het formuleren van de vragenlijst, moet hij de juiste ‘tone of voice’ weten te treffen.
De RI&E maken is een periodieke klus. Updates maken en maatregelen uitvoeren, verder onderzoek doen, enzovoort vloeien voort uit de RI&E en met name het bijbehorende Plan van Aanpak. Ook hierin heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol.

OR

De preventiemedewerker overlegt met de OR of de PVT (personeelsvertegenwoordiging). Als deze er niet zijn, dan met de "belanghebbende werknemers", bijvoorbeeld in een werkoverleg of een personeelsbijeenkomst. Veel ondernemingsraden van enige omvang hebben een zogenaamde VGW-commissie (veiligheid, gezondheid en welzijn, tegenwoordig psycho-sociale arbeidsbelasting). Aangezien de OR ook met de werkgever overlegt, kan de preventiemedewerker bij dat overleg een bijdrage leveren als er arbo-onderwerpen zijn of het overleg met de VGW-commissie voeren.
De preventiemedewerker moet precies weten welke rechten en plichten de OR heeft als het gaat om arbo-beleid. Hij is een effectieve adviseur en communicator naar de OR, werkgever en werknemer. Dit betekent dat hij integer en zorgvuldig kan samenwerken met in- en externe deskundigen.

Arbo-plannen

Bij het organiseren van preventie staat goede kennis van zaken over alles wat hiermee te maken heeft centraal. De preventiemedewerker moet er voor zorgen dat de arbo-plannen draagvlak hebben bij werknemers en werkgever. Voor de laatste is een goede kosten-batenanalyse een perfect middel om hem te overtuigen van het nut van de aanpassingen.

(bron: http://www.arboplus.nl/de_preventiemedewerker)

 

Wij helpen u graag en snel. Mail ons uw vraag
Naam
Invalid Input
Naam bedrijf
Invalid Input
Telefoonnummer (*)
Invalid Input
Emal-adres (*)
Invalid Input
Uw vraag over: (*)
Invalid Input
Uw vraag (*)
Invalid Input
Voer de onderstaande code in Voer de onderstaande code in
  Refresh
Invalid Input
  

Mijn Tweet's

Contact

Pasterkamp-Consultancy

Albert Pasterkamp

Erkend geregistreed Veiligheidskundige

Lacon 11
8321 SV Urk
 
T: 0527-687630
F: 0527-687631
M: 0622-696574
 
BTW:   NL138384460B02
KvK:    59199229

Advertentie

Verse vis te koop

Werkelijke kengetallen

2 miljoen dodelijke ongevallen op het werk per jaar

270 miljoen ongelukken op het werk per jaar

160 miljoen zieken op het werk per jaar

1 ongeval / ziekte kost u als bedrijf tenminste € 6.000,-- per persoon !!!

Investeren in de veiligheid van en voor uw werknemers levert dus geld op!

Login Form