RT SolarSentinel - шаблон joomla Mp3
zaterdag, oktober 20, 2018
   
Text Size
Basic Image change Pasterkamp Consultancy

Arbo & veiligheid

Als Register Veiligheidkundige / Register Safety Expert mogen en kunnen wij u als bedrijf als onafhankelijk en deskundige adviseren op het gebied van veiligheid en Arbo zaken binnen uw bedrijf.

Als consultant, met specialisatie veiligheidskunde, leveren wij een bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van veiligheidsvraagstukken die zich binnen organisaties tussen mens en zijn werkomgeving voordoen.

Zo kunt u denken aan o.a.:

 •     Preventie van gezondheidsrisico's, zowel op het werk als in de privesfeer.
 •     Organisatorisch brede en beleidsmatige vraagstukken
 •     Begeleiden bij het inrichten van een veiligheidsmanagementsysteem, opstellen van veiligheids en gezondheidsplannen bij (ver)bouwprojecten.
 •     Implementeren van de plannen.
 •     Uitvoeren van Risico-Inventarisaties en Evaluaties.
 •     Ongeval onderzoek en/of begeleiding
 •     Geven van voorlichting en training.
 •     Professionele gesprekspartner tussen management en de directie van de opdrachtgever.
 •     Groot netwerk van deskundige arbo en veiligheidsspecialisten


Vragen??? Bel gerust voor het maken van een afspraak


Met welke risico's heeft u te maken?

Risico's zijn onder te verdelen in veiligheids- en gezondheidsrisico's. Welke risico's u gaat inventariseren is afhankelijk van uw organisatie. Bij beeldschermwerk loop je andere risico's dan bij het werken met machines of gevaarlijke stoffen. In sommige organisaties zullen medewerkers te maken krijgen met hard geluid of zwaar tilwerk.

Risico's met betrekking tot psychosociale belasting en werkdruk zullen in iedere organisatie een rol spelen. Een ongezond klimaat is eveneens een veel voorkomend risico.

De RI&E wordt steeds vaker branchespecifiek ingezet, om bepaalde brancherisico's te ondervangen. Bovendien kan het verstandig zijn een aantal beroepsziekten in de RI&E op te nemen.

Op 01-01-2007 zijn veel zaken in de ARBO wet gewijzigd. Dit geld ook voor uw onderneming! Laat u bijtijds informeren over onderstaande items. Voordat de Arbeids Inspectie u wijst op eventuele nalatigheden in de nakoming van uw verplichtingen ten opzichte van uw werknemers!

 •     Advies en training
 •     Organisatiekunde en arbowetgeving
 •     Toepassing arbobeleid binnen uw onderneming
 •     Ziekte verzuim en ongevalsonderzoek
 •     Abeidshygiëne en gevaarlijke stoffen
 •     Ergonomie
 •     Bedrijfsveiligheid / bedrijfszekerheid

Mijn Tweet's

Contact

Pasterkamp-Consultancy

Albert Pasterkamp

Erkend geregistreed Veiligheidskundige

Lacon 11
8321 SV Urk
 
T: 0527-687630
F: 0527-687631
M: 0622-696574
 
BTW:   NL138384460B02
KvK:    59199229

Advertentie

Verse vis te koop

Werkelijke kengetallen

2 miljoen dodelijke ongevallen op het werk per jaar

270 miljoen ongelukken op het werk per jaar

160 miljoen zieken op het werk per jaar

1 ongeval / ziekte kost u als bedrijf tenminste € 6.000,-- per persoon !!!

Investeren in de veiligheid van en voor uw werknemers levert dus geld op!

Login Form