RT SolarSentinel - шаблон joomla Mp3
zaterdag, oktober 20, 2018
   
Text Size
Basic Image change Pasterkamp Consultancy

Disclaimer

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze internetsite

Aansprakelijkheid
Wij zijn aansprakelijk voor het maximumbedrag van de in de faktuur/fakturen genoemde uitgevoerde werkzaamheden, mits de aansprakelijkheid causaal kan worden aangetoond en binnen de Nederlandse wetgeving van toepassing is.

Verekeningsbeding kan door de opdrachtgever niet worden toegepast.

De betalings en leveringsvoorwaarden zenden wij u op uw verzoek kosteloos toe.

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd

Het is verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur, deze website, afbeeldingen of delen hiervan op enige wijze en vorm te vermenigvuldigen, te gebruiken, te herschrijven en of aan te passen dan wel te gebruiken voor eigen dan wel voor groepsbelang.

Indien de auteur dan wel haar gelieerde ondernemingen, door misbruik - gebruik etc…, van deze website financiele dan wel juridische schade lijdt of zal gaan lijden - in welke vorm dan ook, zal dit onverwijld worden verhaald.

Download de algemene voorwaarden

Mijn Tweet's

Contact

Pasterkamp-Consultancy

Albert Pasterkamp

Erkend geregistreed Veiligheidskundige

Lacon 11
8321 SV Urk
 
T: 0527-687630
F: 0527-687631
M: 0622-696574
 
BTW:   NL138384460B02
KvK:    59199229

Advertentie

Verse vis te koop

Werkelijke kengetallen

2 miljoen dodelijke ongevallen op het werk per jaar

270 miljoen ongelukken op het werk per jaar

160 miljoen zieken op het werk per jaar

1 ongeval / ziekte kost u als bedrijf tenminste € 6.000,-- per persoon !!!

Investeren in de veiligheid van en voor uw werknemers levert dus geld op!

Login Form